ANBI

Naam van de instelling
Stichting Raadhuis Grootschermer

Stichting Raadhuis Grootschermer heeft de ANBI-status. Organisaties voor goede doelen die zijn erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) zijn volledig vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Een ANBI is een instelling die het algemeen belang dient.

Uw voordeel

Uw giften voor onze Stichting komen in aanmerking voor belastingaftrek:

Particulieren: giften om een ANBI zijn voor particulieren aftrekbaar bij de aangifte inkomstenbelasting. Bij eenmalige giften geldt hiervoor een drempel: allen het bedrag van de aangifte dat boven 1% van het bruto inkomen uitkomt kan worden afgetrokken.

Bedrijven:Bent u als ondernemer geïnteresseerd in deze regeling? Vraag het onze penningmeester.

Fiscaal nummer
NL 8570 3415 7B01

Bezoekadres:
Scheepjeserf 1, 1843 JE Grootschermer

Doelstelling van de ANBI
Doel van de Stichting Raadhuis Grootschermer is om het voormalige raadhuis van de gemeente Zuid- en Noord-Schermer als cultureel erfgoed te behouden voor de toekomst.
De Stichting wil dat bereiken door het gebouw een openbare functie te geven, waardoor het voor belangstellenden mogelijk wordt het gebouw te bezichtigen of (tegen betaling) te gebruiken voor vergaderingen, bijeenkomsten en huwelijksvoltrekkingen.
De Stichting wil dat realiseren met een groot aantal vrijwilligers. Door bovendien lokale ondernemers, organisaties en inwoners van het dorp Grootschermer nauw bij de plannen te betrekken ontstaat er draagvlak en betrokkenheid, waardoor het Raadhuis weer ‘van het dorp wordt’.

Beleidsplan
Lees HIER het beleidsplan

STICHTING RAADHUIS GROOTSCHERMER

Jaarverslag 2021

 Oprichting

De stichting Raadhuis Grootschermer is op 29 november 2016 ingeschreven in de KvK onder nummer 67503438.

Bestuur

De bestuursleden zijn:

Bob Kiel                        – voorzitter

Sjoukje Westra              – secretaris

Jan Wind                      – penningmeester

Rika van Eenennaam     – coördinator gastheren/-vrouwen

André Piël                     – gebouwbeheerder en hoofd inkoop

Het bestuur vergadert elke eerste dinsdag van de maand.

ANBI-STATUS

In 2018 is de ANBI status officieel toegekend.

Trouwlocatie

Stichting Raadhuis Grootschermer is een officiële trouwlocatie.

In 2021 zijn er 2 huwelijken gesloten in het Raadhuis.

Voor 2022 staan er 4 huwelijken gepland.

Investeringen

In 2021 zijn er geen investeringen gedaan.

Opening seizoen

Van 1 mei tot en met 30 september is het Raadhuis elke zaterdag en zondag open van 12.00 uur tot 17.00 uur voor bezoekers.

Helaas door de Corona-pandemie is het Raadhuis pas op 12 juni gestart met de weekend openstellingen.

Tijdens de eerste opening op 12 juni speelde, met succes, een accordeonist voor het Raadhuis.

Gastheren/-vrouwen

De Stichting kan een beroep doen op circa 50 gastheren/-vrouwen. Zij bemensen het Raadhuis in de periode van 1 mei tot en met 30 september in de weekenden.

Aan de gastheren/-vrouwen is een aantal malen een nieuwsbrief verstuurd en aan het einde van het jaar kregen zij een ludiek presentje in de vorm van een houten kaasplankje met het logo van het Raadhuis.

Ook een aantal vrijwilligers kreeg dit presentje.

Op 13 oktober was er, ter afsluiting van het seizoen, een gezellige avond voor de gastvrouwen/-heren.

Agendasysteem

Het bleek dat het agendasysteem Datumprikker niet voldeed. Er is weer overgegaan naar fysieke invullijsten voor de gastvrouwen/-heren.

Deze lijsten worden elke maand rondgestuurd.

Privacyregels

De privacyregels staan vermeld op de website: www.raadhuisgrootschermer.nl

Zakelijke markt

Door de Corona-pandemie is het Raadhuis weinig verhuurd voor vergaderingen.

Het Raadhuis is 8 dagdelen verhuurd.

Toeristen

Elk weekend van 1 mei t/m 30 september opent het Raadhuis de deur voor bezoekers van 12.00 tot 17.00 uur.

Door de Corona-pandemie is het Raadhuis 6 weken later dan normaal opengegaan en het aantal bezoekers bleef achter bij dat van vorige jaren, mede door de pandemie en de Covid-maatregelen die getroffen moesten worden.

 Activiteiten

 • Op alle officiële “vlagmomenten” is de vlag van het Raadhuis uitgestoken.
 • Ook bij rouw en trouw wordt de vlag opgehangen (alleen op verzoek).
 • Op 21 en 22 augustus heeft het Raadhuis meegedaan aan de Kunstroute 2021. Er waren 2 kunstenaars uitgenodigd. Het was een groot succes met veel bezoekers.

         Na afloop was er een gezellig samenzijn met de kunstenaars en het bestuur.

 • Op 12 september heeft het Raadhuis meegedaan aan de Open Monumentendag. De heer Kiel gaf buiten het gebouw een lezing voor bezoekers.
 • In december is voor Het Raadhuis weer een prachtige kerstboom neergezet, met lampjes. De leerlingen van de basisschool hadden houten kerststerren gemaakt en in de kerstboom opgehangen.
 • De Noorderbrug, de brug bij de kerk, de tilbrug op het Zuideinde en de brug bij de ingang van de Willem Schermerhornstraat werden verlicht.

Subsidie

Jaarlijkse subsidie in januari van de gemeente.

Onderhoud

Het bestuur draagt zorg voor het schoonhouden van de verschillende ruimtes en de buitenboel.

Het koper wordt éénmaal per jaar gepoetst.

Helaas is de behandeling van de muur bij de trap, door de gemeente, niet effectief gebleken. De gemeente is hiervan op de hoogte gesteld.

Winkeltje

Op de begane grond hebben we een bescheiden winkeltje ingericht. Hier verkopen we streekproducten, aan het Raadhuis gerelateerde souvenirs en boeken over de Schermer en omgeving.

Exposities

Het streven is elk jaar een expositie te organiseren.

Door de Corona-pandemie is er dit jaar geen expositie geweest.

Vrienden

In 2019 is gestart met het werven van `Vrienden`, tegen een betaling van 25 euro per jaar.  Als men `Vriend` wordt ontvangt men een welkomstbrief met een fraaie pen. De `Vrienden` krijgen eenmaal per jaar een Nieuwsbrief en worden bij activiteiten uitgenodigd.

Het aantal “Vrienden” is in 2021 iets afgenomen.

Bedrijvenclub

In 2019 is een start gemaakt met het werven van bedrijven.

1 bedrijf heeft zich tot nu toe hiervoor aangemeld en betaalt 100 euro per maand.

Samenwerking

Eén van de doelstellingen van de Stichting is de samenwerking met partijen uit de regio. Concreet werd er samenwerking gezocht met het plaatselijke bedrijfsleven (catering, onderhoud), verenigingen en stichtingen uit het dorp (stichting Dorpskerk etc.), toeristische organisaties uit de regio (VVV De Rijp, Bureau Toerisme Laag Holland, Land van Leeghwater, VVV Alkmaar, Holland boven Amsterdam, etc.)

Ook werd er vruchtbaar samengewerkt met een aantal ambtenaren van de gemeente Alkmaar (Huisvesting en Vastgoed, Toerisme, Cultureel Erfgoed, gebiedsconsulent).

Visitekaartjes

Deze visitekaartjes geven de gastheren/-vrouwen bij binnenkomst, tijdens de weekend openstellingen, aan de bezoekers.

Op deze kaartjes staat het gironummer van het Raadhuis vermeld.

 

JAARVERSLAG 2020

Oprichting

De stichting Raadhuis Grootschermer is op 29 november 2016 ingeschreven in de KvK onder nummer 67503438.

Bestuur

De bestuursleden zijn:

Bob Kiel                               – voorzitter

Jan Wind                            – penningmeester

Rika van Eenennaam      – coördinator gastheren/-vrouwen

André Piël                          – gebouwbeheerder en hoofd inkoop

Sjoukje Westra                 – secretaris

Het bestuur vergadert elke eerste dinsdag van de maand.

 

ANBI-STATUS

In 2018 is de ANBI status officieel toegekend.

Trouwlocatie

Stichting Raadhuis Grootschermer is een officiële trouwlocatie.

In 2020 stonden er 2 huwelijken gepland. Door de Corona pandemie zijn deze huwelijken geannuleerd. Voor 2021 staat er 1 huwelijk gepland.

Investeringen

In 2020 zijn er geen investeringen gedaan.

Wel heeft Het Raadhuis een schenking gekregen; een prachtige smeedijzeren leuning naar de burgemeesterkamer.

Het Raadhuis heeft een bijdrage van 300,00 euro verleend t.b.v. 9 bloembakken in Grootschermer.

Opening seizoen

Van 1 mei tot en met 30 september is het Raadhuis elke zaterdag en zondag open van 12.00 uur tot 17.00 uur voor bezoekers.

In 2020 is het Raadhuis niet opengesteld i.v.m. de Corona pandemie.

Theatervoorstelling

O.l.v. Dick Hauser met actrice Frieda van Truijen heeft er een zeer succesvolle theatervoorstelling plaatsgevonden.

De Try-out was op 29-01-20.

De voorstellingen vonden plaats op:

zaterdag 1, 8 en 15 februari om 16.00 uur en op

zondag 2, 9 en 16 februari om 14.00 uur en om 16.00 uur.

Alle voorstellingen waren uitverkocht.

Gastheren/-vrouwen

De Stichting kan een beroep doen op circa 50 gastheren/-vrouwen. Zij bemensen het Raadhuis in de periode van 1 mei tot en met 30 september in de weekenden.

Aan de gastheren/-vrouwen is een aantal malen een nieuwsbrief verstuurd en aan het einde van het jaar kregen zj een ludiek presentje in de vorm van een houten huisje of een houten kaarsenstandaard.

Ook een aantal vrijwilligers kregen dit presentje.

Helaas is er dit jaar door de Corona pandemie geen fysiek contact geweest tussen het bestuur en de gastheren-/vrouwen.

Agenda systeem

Er wordt gewerkt met een digitaal agenda systeem, t.w. Datumprikker.

In 2020 heeft Jan Wind voor de bestuursleden een Dropbox ingevoerd.

Privacy regels

De privacy regels staan vermeld op de website: www.raadhuisgrootschermer.nl

Zakelijke markt

Ook dit jaar is er weer een email uitgegaan naar bedrijven om het raadhuis te huren voor vergaderingen, etc.

Verenigingen uit Grootschermer hebben weer gebruik gemaakt van het Raadhuis voor hun vergadering.

Het Raadhuis is als gevolg van de Corona pandemie slecht 19 dagdelen verhuurd.

Toeristen

Elk weekend van 1 mei t/m 30 september opent het Raadhuis de deur voor bezoekers van 12.00 tot 17.00 uur.

Gemiddeld bezoeken circa 35 personen per middag het Raadhuis tijdens de weekend openstelling. In 2020 is het Raadhuis niet opengesteld i.v.m. Corona.

Activiteiten

 • Op alle officiële “vlagmomenten” is de vlag van het Raadhuis uitgestoken.
 • Ook bij rouw en trouw wordt de vlag opgehangen (alleen op verzoek).
 • Op 10-01-2020 was er een lezing door Fred Hoek over het carillon in De Rijp.
 • In december is voor Het Raadhuis een prachtige kerstboom neergezet, met lampjes en gekleurde papieren kerstballen voorzien van een wens, gemaakt door de basisschoolleerlingen.

Subsidie

Jaarlijkse subsidie in januari van de gemeente.

Subsidie van het TAQA fonds voor een theatervoorstelling in januari en februari 2020.

Onderhoud

De Gemeente heeft ook in 2020 weer de muur bij de trap behandeld om het bladderen van de muur langs de trap tegen te gaan.

Het bestuur draagt zorg voor het schoonhouden van de verschillende ruimtes en de buitenboel. Het koper wordt éénmaal per jaar gepoetst.

In 2019 is een schoonmaakploeg in het leven geroepen.

Winkeltje

Op de begane grond hebben we een bescheiden winkeltje ingericht. Hier verkopen we streekproducten, aan het Raadhuis gerelateerde souvenirs en boeken over de Schermer en omgeving.

Exposities

Het streven is elk jaar een expositie te organiseren.

Door de Corona pandemie is er dit jaar geen expositie geweest.

Vrienden

In 2019 is gestart met het werven van `Vrienden`, tegen een betaling van 25 euro per jaar.  Als men `Vriend` wordt ontvangt men een welkombrief met een fraaie pen. De `Vrienden` krijgen twee maal per jaar een Nieuwsbrief en worden bij activiteiten uitgenodigd. In 2020 zijn er 11 nieuwe “Vrienden” bijgekomen, maar helaas 5 “Vrienden” zijn afgehaakt.

Bedrijvenclub

In 2019 is een start gemaakt met het werven van bedrijven.

1 bedrijf heeft zich tot nu toe hiervoor aangemeld en betaalt 100 euro per maand.

Samenwerking

Eén van de doelstellingen van de Stichting is de samenwerking met partijen uit de regio. Concreet werd er samenwerking gezocht met het plaatselijke bedrijfsleven (catering, onderhoud), verenigingen en stichtingen uit het dorp (stichting Dorpskerk etc.), toeristische organisaties uit de regio (VVV De Rijp, Bureau Toerisme Laag Holland, Land van Leeghwater, VVV Alkmaar, Holland boven Amsterdam, etc.)

Ook werd er vruchtbaar samengewerkt met een aantal ambtenaren van de gemeente Alkmaar (Huisvesting en Vastgoed, Toerisme, Cultureel Erfgoed, gebiedsconsulent).

Visitekaartjes

Deze visitekaartjes geven de gastheren/-vrouwen bij binnenkomst, tijdens de weekend openstellingen, aan de bezoekers.

Op deze kaartjes staat het gironummer van het Raadhuis vermeld.

 

STICHTING RAADHUIS GROOTSCHERMER

 JAARVERSLAG 2019

Oprichting

De stichting Raadhuis Grootschermer is op 29 november 2016 ingeschreven in de KvK onder nummer 67503438.

Bestuur

De bestuursleden zijn:

Bob Kiel                                  – voorzitter

Sjoukje Westra                       – secretaris

Jan Wind                                – penningmeester

Rika van Eenennaam            – coördinator gastheren/-vrouwen

André Piël                              – gebouwbeheerder en hoofd inkoop

Het bestuur vergadert elke eerste dinsdag van de maand.

ANBI-STATUS

In 2018 is de ANBI-status officieel toegekend.

Trouwlocatie

Stichting Raadhuis Grootschermer is een officiële trouwlocatie.

In 2019 zijn er geen huwelijken voltrokken.

Investeringen

 • grote tafel
 • 6 stoelen
 • kast in de keuken
 • knikkerbord bij de knikkerbaan
 • antiduivenstrip op het raadhuis geplaatst
 • 6 bloembakken laten vullen met planten rond het Raadhuis van Grootschermer

Schenkingen van derden

 • kroonluchter
 • antieke doofpot
 • tinnen servies

Opening seizoen

Van 1 mei tot en met 30 september is het Raadhuis elke zaterdag en zondag open van 12.00 uur tot 17.00 uur voor bezoekers.

Gastheren/-vrouwen

De Stichting kan een beroep doen op circa 50 gastheren/-vrouwen. Zij bemensen het Raadhuis in de periode van 1 mei tot en met 30 september in de weekenden. In 2019 konden we een nieuwe gastheer begroeten en heeft 1 gastheer en 1 gastvrouw zich afgemeld.

Helaas is dit jaar één gastvrouw overleden.

Aan de gastheren/-vrouwen is een aantal malen een nieuwsbrief verstuurd.

Als dank voor hun zeer gewaardeerde inzet kregen de gastheren/-vrouwen eind december een mooie fles wijn met een ludieke foto van het bestuur.

Agenda systeem

Er wordt gewerkt met een digitaal agenda systeem, te weten de datumprikker.

In 2019 kreeg de coördinator gastvrouwen-/heren steun van 2 vrijwilligsters.

Privacyregels

De privacyregels staan vermeld op de website: www.raadhuisgrootschermer.nl

Zakelijke markt

Ook dit jaar is er weer een email uitgegaan naar bedrijven om het raadhuis te huren voor vergaderingen, etc. Verenigingen uit Grootschermer hebben weer gebruik gemaakt van het Raadhuis voor hun vergadering. De Raadzaal is afgelopen seizoen 16 dagdelen verhuurd.

Toeristen

Elk weekend van 1 mei t/m 30 september opent het Raadhuis de deur voor bezoekers van 12.00 tot 17.00 uur.

Gemiddeld bezoeken circa 35 personen per middag het Raadhuis tijdens de weekend openstelling.

Media

Bij elke activiteit is er een artikel verschenen in de krant, plaatselijke bladen etc.

Activiteiten

 • Op alle officiële “vlagmomenten” is de vlag van het Raadhuis uitgestoken
 • 11 en 25 januari lezing Jan Hoogenhout ‘Van Alkmaar de victorie’
 • 15 februari lezing Agnes de Boer over de Stelling van Amsterdam
 • 27 maart opening van het seizoen met de gastheren/-gastvrouwen
 • 4 mei eerste weekend opening voor de toeristen
 • 24 en 25 augustus Kunsttweedaagse
 • 5 november afsluiting van het seizoen met de gastheren/-vrouwen
 • 8 november optreden Kees Kaas
 • 13 december feestelijke ontsteking van de lampjes in de mooie kerstboom voor het Raadhuis, i.s.m. met de Knikkerclub en de Dorpsraad van Grootschermer
 • Stichting Raadhuis heeft deelgenomen aan de Leegwaterdagen die worden gehouden op de eerste zondag van de maand in het zomerseizoen.

Subsidie

Jaarlijkse subsidie in januari van de gemeente.

Subsidie van het TAQA Cultuurfonds voor een theatervoorstelling in januari en februari 2020.

Subsidie van de gemeente voor een informatiebord bij de knikkerbaan

Onderhoud

De Gemeente heeft de muur bij de trap behandeld om het bladderen tegen te gaan.

Het bestuur draagt zorg voor het schoonhouden van de verschillende ruimtes en de buitenboel. Het koper wordt éénmaal per jaar gepoetst.

In 2019 is een schoonmaakploeg in het leven geroepen.

Winkeltje

Op de begane grond hebben we een bescheiden winkeltje ingericht. Hier verkochten we streekproducten, aan het Raadhuis gerelateerde souvenirs en boeken over de Schermer en omgeving.

Exposities

Het streven is elk jaar een expositie te organiseren.

Dit jaar hield de Stichting Raadhuis een kleine expositie over de kunstenaar Nic Jonk en in de burgemeesterskamer was een mini-beeldentuin ingericht.

Vrienden

In 2019 is gestart met het werven van ‘Vrienden’, tegen een betaling van 25 euro per jaar. Als men ‘Vriend’ wordt ontvangt men een welkomstbrief met een fraaie pen. De ‘Vrienden’ krijgen tweemaal per jaar een Nieuwsbrief en worden bij activiteiten uitgenodigd.

Bedrijvenclub

In 2019 is een start gemaakt met het werven van bedrijven voor een Bedrijvenclub.

1 bedrijf heeft zich tot nu toe hiervoor aangemeld.

Samenwerking

Eén van de doelstellingen van de Stichting is de samenwerking met partijen uit de regio. Concreet werd er samenwerking gezocht met het plaatselijke bedrijfsleven (onder andere voor catering, onderhoud), verenigingen en stichtingen uit het dorp (stichting Dorpskerk etc.), toeristische organisaties uit de regio (VVV De Rijp, Bureau Toerisme Laag Holland, Land van Leeghwater, VVV Alkmaar, Holland boven Amsterdam, etc.)

Ook werd er vruchtbaar samengewerkt met een aantal ambtenaren van de gemeente Alkmaar (Huisvesting en Vastgoed, Toerisme, Cultureel Erfgoed, gebiedsconsulent).

Visitekaartjes

Dit jaar zijn we gestart met visitekaartjes. Deze visitekaartjes geven de gastheren/-vrouwen bij binnenkomst, tijdens de weekend openstellingen, aan de bezoekers. Op deze kaartjes staat onder andere het gironummer van het Raadhuis vermeld.

 

STICHTING RAADHUIS GROOTSCHERMER

JAARVERSLAG 2018

Oprichting

De stichting Raadhuis Grootschermer is op 29 november 2016 ingeschreven in de KvK onder nummer 67503438.

Bestuur

De bestuursleden zijn:

Bob Kiel                          – voorzitter

Jan Wind                       – penningmeester

Rika van Eenennaam   – coördinator gastheren/-vrouwen

André Piël                      – gebouwbeheerder en hoofd inkoop

Sjoukje Westra              – secretaris

Het bestuur vergadert elke eerste dinsdag van de maand.

Investeringen

2 vitrinekasten voor de expositieruimte

brandblusser die voldoet aan de wettelijke eisen

2 snoeren met kerstlampen

Vijftien nieuwe stoelen, te gebruiken bij bijeenkomsten, lezingen etc.

Opening seizoen

Op zondag 22 april was de opening van het seizoen, samen met de Stichting N.H. Dorpskerk. Er was een interessant programma opgesteld met verhalenverteller Wim van Bokhorst, muziek door Jaap Keunen en Dick Hauser en een bijdrage van boswachter Arjan Postma. Voor de kinderen was er een kleurfeest en na afloop speelde op het plein een Dixiefunband. De manifestaties was financieel mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het TAQA Cultuurfonds. Helaas viel de belangstelling voor dit openingsevenement enigszins tegen.

Gastheren/-vrouwen

De Stichting kan een beroep doen op circa 50 gastheren/-vrouwen. Zij bemensen het Raadhuis in de periode van 1 mei tot en met 30 september in de weekenden. Ook in 2018 konden we een aantal nieuwe gastheren en gastvrouwen begroeten.

Helaas is dit jaar één gastheer overleden.

Op 29 maart 2018 vond de startbijeenkomst plaats voor de gastheren/-vrouwen waarbij een gastspreker van de VVV was uitgenodigd.

Op 22 november 2018 was de afsluiting van het seizoen met de gastheren/-vrouwen.

Aan de gastheren/-vrouwen is een aantal malen een nieuwsbrief verstuurd.

Agenda systeem

Dit jaar is een digitaal systeem “Datumprikker” t.b.v. de gastheren/-vrouwen ingevoerd.

Privacy regels

In verband met de nieuwe privacy wet heeft het Bestuur de privacyregels op de website geplaatst.

Zakelijke markt

In februari is weer een uitgebreide mail uitgegaan naar bedrijven in de omtrek.

19 avonden zijn er cursussen gegeven.

Verenigingen uit Grootschermer hebben gebruik gemaakt van het Raadhuis voor hun vergadering.

Het Raadhuis is acht dagdelen verhuurd, waaronder aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Alkmaar en het bestuur van het TAQA Cultuurfonds.

Stichting Raadhuis Grootschermer is in 2018 en 2019 aangesloten bij de accommodatiesite Buiten Business.

Toeristen

Elk weekend van 1 mei t/m 30 september opent het Raadhuis de deur voor bezoekers van 12.00 tot 17.00 uur.

Gemiddeld bezoeken circa 40 personen per middag het Raadhuis tijdens de weekend openstelling.

Media

Bij elke activiteit is er een artikel verschenen in de krant, plaatselijke bladen etc.

Activiteiten

 • 26 januari lezing Jan Hoogenhout over het Schermereiland.
 • Op alle officiële ‘vlag-momenten’ is de vlag van het Raadhuis uitgestoken
 • 29 maart opening van het seizoen met de gastheren/-gastvrouwen
 • 22 april opening van het seizoen, samen met de Stichting dorpskerk
 • 5 mei eerste weekend opening voor de toeristen
 • 17 juni wandeltocht langs de drie Raadhuizen in Grootschermer, Graft en De Rijp
 • 22 november afsluiting van het seizoen met de gastheren/-vrouwen
 • 8 december feestelijke ontsteking van de lampjes in de mooie kerstboom voor het Raadhuis, i.s.m. met de Knikkerclub, de Dorpsraad van Grootschermer en supermarkt De Reus
 • Stichting Raadhuis heeft deelgenomen aan de Leegwaterdagen die worden gehouden op de 1ezondag van de maand.

Subsidie

Aanvraag gedaan bij Taqa t.b.v. de seizoen opening i.s.m. De Stichting N.H. Kerk en ontvangen. Jaarlijkse subsidie in januari van de gemeente.

Onderhoud

Vanuit de gemeente Alkmaar is de toezegging dat er op korte termijn iets wordt gedaan aan de muur bij de trappen naar boven. Door een teveel aan zout laat de verf hier los en dat levert een hoop (schoonmaak)problemen op.

Door het bestuur is het raadhuis een aantal keren schoongemaakt. Niet alleen de keuken en het toilet, maar ook de vloeren in de verschillende ruimtes, de kozijnen en de buitenboel zijn gereinigd.

Winkeltje

Op de begane grond hebben we een bescheiden winkeltje ingericht. Hier verkochten we streekproducten, aan het Raadhuis gerelateerde souvenirs en boeken over de Schermer en omgeving.

ANBI-status

In 2018 is de ANBI-status officieel toegekend.

Samenwerking

Eén van de doelstellingen van de Stichting is de samenwerking met partijen uit de regio. Concreet werd er samenwerking gezocht met het plaatselijke bedrijfsleven (catering, onderhoud), verenigingen en stichtingen uit het dorp (stichting Dorpskerk etc.), toeristische organisaties uit de regio (VVV De Rijp, Bureau Toerisme Laag Holland, Land van Leeghwater, VVV Alkmaar, Holland boven Amsterdam, etc.)

Ook werd er vruchtbaar samengewerkt met een aantal ambtenaren van de gemeente Alkmaar (Huisvesting en Vastgoed, Toerisme, Cultureel Erfgoed, gebiedsconsulent).

                          

        

JAARVERSLAG 2017

Bestuurders
Bob Kiel – Voorzitter
Sjoukje Westra – Secretaris
Jan Wind – Penningmeester
Andre Piël – Beheer en onderhoud
Rika van Eenennaam – Coördinator vrijwilligers

Beloningsbeleid
Bestuur en vrijwilligers (gastheren/vrouwen) van de Stichting Raadhuis Grootschermer verrichten hun werkzaamheden zonder dat daar een betaling tegenover staat.

Uitgeoefende activiteiten
Met ingang van 1 januari 2017 heeft de Stichting Raadhuis Grootschermer het beheer van het Raadhuis van Grootschermer.
Vanaf 1 mei 2017 tot en met 7 oktober 2017 heeft de Stichting het Raadhuis in de weekenden (van 12.00 – 17.00 uur) opengesteld voor het publiek. Geïnteresseerden kunnen het Raadhuis gratis bezichtigen en krijgen daarbij – desgewenst – uitleg voor de gastheren en gastvrouwen.
Het hele jaar door is het mogelijk om in de Raadzaal van het gebouw te vergaderen. Ook kan men tegen betaling het gehele Raadhuis reserveren voor bedrijfspresentaties, lezingen, workshops etc. Hiervan is inmiddels door diverse organisaties gebruik gemaakt.
Het Raadhuis van Grootschermer is sinds 13 juli 2017 door de gemeenteraad van Alkmaar aangewezen als officiële trouwlocatie. Binnenkort verwacht het bestuur van de Stichting het eerste huwelijk te kunnen boeken.

Daarnaast heeft de Stichting het afgelopen jaar de volgende activiteiten georganiseerd:
 Bezoek college B&W Alkmaar aan het Raadhuis
 Opening op zondag 2 april. Ruim 250 belangstellenden. Aanwezig: Wethouder Kloos, wethouder Van de Ven en diverse raadsleden. Subsidie TAQA ontvangen
 Eerste opening voor toeristen op zaterdag 6 en zondag 7 mei. Belangstelling is behoorlijk. Gemiddeld bezoeken 40/50 mensen per dag het Raadhuis.
 Opening op Hemelvaartsdag 2017. 76 bezoekers. Pinksterweekeinde 225 bezoekers
 Deelname aan de Marathon tegen kanker op woensdag 17 mei. Deelnemers liepen door het Raadhuis
 Deelname aan de Leeghwaterdagen
 Zaterdag 6 mei rondleiding voor vrijwilligers Kleinste Huisje uit Schermerhorn (45 man)
 Rondleiding kinderen basisschool W.J. Driessen
 Sinds 30 mei Preferred Partner van de VVV Alkmaar
 Vrijdagmiddag openstelling in vakantieperiode
 6 augustus Knikkermiddag + knikkertentoonstelling
 26 augustus Kunstroute Schermer met expositie in Raadhuis. Expositie Anouk Brusse
 9 september Deelnemer aan de Open Monumentendag
 7 oktober Open op Alkmaars Ontzet
 Opgenomen op de vaarkaart van de gemeente Alkmaar. Tegenover het Raadhuis is een aanlegsteiger voor bezoekers.