ANBI

Naam van de instelling
Stichting Raadhuis Grootschermer

Stichting Raadhuis Grootschermer heeft de ANBI-status. Organisaties voor goede doelen die zijn erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) zijn volledig vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Een ANBI is een instelling die het algemeen belang dient.

Uw voordeel

Uw giften voor onze Stichting komen in aanmerking voor belastingaftrek:

Particulieren: giften om een ANBI zijn voor particulieren aftrekbaar bij de aangifte inkomstenbelasting. Bij eenmalige giften geldt hiervoor een drempel: allen het bedrag van de aangifte dat boven 1% van het bruto inkomen uitkomt kan worden afgetrokken.

Bedrijven:Bent u als ondernemer geïnteresseerd in deze regeling? Vraag het onze penningmeester.

Fiscaal nummer
NL 8570 3415 7B01

Bezoekadres:
Scheepjeserf 1, 1843 JE Grootschermer

Doelstelling van de ANBI
Doel van de Stichting Raadhuis Grootschermer is om het voormalige raadhuis van de gemeente Zuid- en Noord-Schermer als cultureel erfgoed te behouden voor de toekomst.
De Stichting wil dat bereiken door het gebouw een openbare functie te geven, waardoor het voor belangstellenden mogelijk wordt het gebouw te bezichtigen of (tegen betaling) te gebruiken voor vergaderingen, bijeenkomsten en huwelijksvoltrekkingen.
De Stichting wil dat realiseren met een groot aantal vrijwilligers. Door bovendien lokale ondernemers, organisaties en inwoners van het dorp Grootschermer nauw bij de plannen te betrekken ontstaat er draagvlak en betrokkenheid, waardoor het Raadhuis weer ‘van het dorp wordt’.

Beleidsplan
Lees HIER het beleidsplan

Bestuurders
Bob Kiel – Voorzitter
Sjoukje Westra – Secretaris
Jan Wind – Penningmeester
Andre Piël – Beheer en onderhoud
Rika van Eenennaam – Coördinator vrijwilligers

Beloningsbeleid
Bestuur en vrijwilligers (gastheren/vrouwen) van de Stichting Raadhuis Grootschermer verrichten hun werkzaamheden zonder dat daar een betaling tegenover staat.

Uitgeoefende activiteiten
Met ingang van 1 januari 2017 heeft de Stichting Raadhuis Grootschermer het beheer van het Raadhuis van Grootschermer.
Vanaf 1 mei 2017 tot en met 7 oktober 2017 heeft de Stichting het Raadhuis in de weekenden (van 12.00 – 17.00 uur) opengesteld voor het publiek. Geïnteresseerden kunnen het Raadhuis gratis bezichtigen en krijgen daarbij – desgewenst – uitleg voor de gastheren en gastvrouwen.
Het hele jaar door is het mogelijk om in de Raadzaal van het gebouw te vergaderen. Ook kan men tegen betaling het gehele Raadhuis reserveren voor bedrijfspresentaties, lezingen, workshops etc. Hiervan is inmiddels door diverse organisaties gebruik gemaakt.
Het Raadhuis van Grootschermer is sinds 13 juli 2017 door de gemeenteraad van Alkmaar aangewezen als officiële trouwlocatie. Binnenkort verwacht het bestuur van de Stichting het eerste huwelijk te kunnen boeken.

Daarnaast heeft de Stichting het afgelopen jaar de volgende activiteiten georganiseerd:
 Bezoek college B&W Alkmaar aan het Raadhuis
 Opening op zondag 2 april. Ruim 250 belangstellenden. Aanwezig: Wethouder Kloos, wethouder Van de Ven en diverse raadsleden. Subsidie TAQA ontvangen
 Eerste opening voor toeristen op zaterdag 6 en zondag 7 mei. Belangstelling is behoorlijk. Gemiddeld bezoeken 40/50 mensen per dag het Raadhuis.
 Opening op Hemelvaartsdag 2017. 76 bezoekers. Pinksterweekeinde 225 bezoekers
 Deelname aan de Marathon tegen kanker op woensdag 17 mei. Deelnemers liepen door het Raadhuis
 Deelname aan de Leeghwaterdagen
 Zaterdag 6 mei rondleiding voor vrijwilligers Kleinste Huisje uit Schermerhorn (45 man)
 Rondleiding kinderen basisschool W.J. Driessen
 Sinds 30 mei Preferred Partner van de VVV Alkmaar
 Vrijdagmiddag openstelling in vakantieperiode
 6 augustus Knikkermiddag + knikkertentoonstelling
 26 augustus Kunstroute Schermer met expositie in Raadhuis. Expositie Anouk Brusse
 9 september Deelnemer aan de Open Monumentendag
 7 oktober Open op Alkmaars Ontzet
 Opgenomen op de vaarkaart van de gemeente Alkmaar. Tegenover het Raadhuis is een aanlegsteiger voor bezoekers.

Jaarverslag (incl. financiële verantwoording)
Lees HIER het jaarverslag inclusief financiële verantwoording over het jaar 2017.